Thanh Toán

Thông Tin Tài khoản ngân hàng:
- AgriBank:
 
STK:1300 206 133 297
CTK:Nguyễn Tiến Sỹ
Ngân hàng AgriBank, chi nhánh Thăng Long -HN
 
- VIETCOMBANK
 
STK:0301000334173
CTK : NGUYỄN TIẾN SỸ
NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH HOÀN KIẾM - HN
 
- Viettinbank:
 
STK: 109004303132
CTK:Nguyễn Tiến Sỹ
Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Thanh Xuân -hn
 
- BIDV :
STK:21610000360821
CTK: NGUYỄN THỊ HOA 
BIDV CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG 

Hỗ trợ trực tuyến